Kosze na śmieci KDR
komplet parkowy kosz na śmieci KDR i ławka MD120kosz na smieci KDR

Parkowe kosze na śmieci KDR/F i KDR/W

Kosz na śmieci, wykonanie indywidualne. Stosownie do potrzeb Zamawiającego ten typ kosza może być wykonany w zadanej wielkości.